Příspěvky

"The World of Banksy" Galerie Mánes (5.6.2020 - 27.9.2020)

Obrázek
"The World of Banksy"
Galerie Mánes
Termín: 5.6.2020 až 27.9.2020
Vstupné: 340 Kč, snížené 170 Kč, rodinné 810 Kč

"Malý princ" Antoine de Saint-Exupéry (Přel. Jiří Pelán)

Obrázek
"Malý princ" Antoine de Saint-Exupéry (Přel. Jiří Pelán)
Praha, Euromedia Group – Pikola, 2019, 112 s


"Překlad Jiřího Pelána je, troufám si říct, ze všech dosud dostupných českých verzí nejlepší. Je na něm znát, že vznikal s dokonalým pochopením podstaty původního díla. Je velice pečlivě provedený, nesnaží se o zbytečné aktualizace, je psaný velmi kultivovaným jazykem. To vše odpovídá jak autorskému záměru a vyznění díla, tak době jeho vzniku. Není tedy zbytečně podbízivý a falešně „dnešní“, jak se o to snažily některé z ostatních nově pořízených překladů. Právě vzhledem k filozofickému přesahu díla je dobré, že zní takto důstojně, navíc není na škodu, že rozvíjí a tříbí jazykové předpoklady mladých čtenářů." (...)


Na rozdíl od některých dalších překladatelů, kteří se pokusili o novější verzi textu, se Pelán nesnaží za každou cenu proti předchozímu překladu vymezit. Tam, kde jiní viditelně a někdy i nemotorně obcházejí již jednou užitá řešení, aby nebyli obviněni z „…

3 x záznam hlasu Václava Černého

Obrázek

F. X. Šalda: "Ve věku železa a ohně" 21. 9. 1936 (Reakce na Stalinovy čistky v 30. letech)

Obrázek

Milujete moudrost, ale neumíte číst? Zde je vaše místo. Zde budete opět člověkem.

Obrázek

Karl Jaspers píše Hannah Arendtové (19.10.1946)

Obrázek

Jaroslav Seifert "Bombardování města Kralup" (1988)

Obrázek
zdroj: Svět poezie - Jaroslav Seifert - Bombardování města Kralup (přednes R. Hrušínský)


"Jaroslav Seifert publicista" hovoří Jiří Brabec, Marie Jirásková, Petr Zídek (audio 58min)

Obrázek
V pořadu hovoří literární historikové a editoři kritického vydání Seifertových spisů Jiří Brabec a Marie Jirásková a historik a publicista Petr Zídek.

download mp3 (58min.)


"Aucassin and Nicolete" 1931 (typografie a ilustrace Vojtěcha Preissiga)

Obrázek
Aucassin and Nicolete, středověká legenda v anglickém překladu, sice spadá spíše do kategorie bibliofilií, naplňuje však dost přesně definici totálního designu. Český grafik Vojtěch Preissig ji navrhl v roce 1931 pro členy sdružení Limited Editions Club. Vydáno tehdy bylo 1500 signovaných kusů, což byl na třicátá léta náklad spíše nicotný, dnes se však takový počet rovná obvyklému nákladu průměrné české prózy. Autor knihu vyzdobil řadou barevných ilustrací a pro sazbu vybral vlastní expresivní textové písmo (skromně pojmenované Preissigova antikva), vydané někdy ve dvacátých letech. Tištěno bylo ve Státní tiskárně v Praze na ruční papír J. W. Zanders a vázáno knihařem A. Tvrdým. Pro úpravu je typická pečlivá práce s původními Preissigovými grafickými ornamenty, které knize i celoplátěné vazbě propůjčují velmi specifické vyznění. Překvapí, že ornamenty nepůsobí staromódním dojmem a jejich lomené tvarosloví má vyloženě progresivní charakter. Aucassin and Nicolete patří dost možná k nejk…

William Wordsworth "Předehra aneb Jak vzniká básnický duch" (s komentářem Kláry Soukupové)

Obrázek
Je splněn jeden cíl: má mysl tím ožila, a jestli její jas mě neopustí, vkrátku po vrstvách proběhnu celý příběh života.
[…]
Dobře si vzpomínám (byl jsem jen malý kluk, snad nebylo mi ani devět), jak mráz na horách s mrazivým větrem loňské krokusy spálil a serval;
[…]
Kdo ale pitvat dokáže svůj rozum nožem geometrie, změnit jej na kruh nebo obdélník? Kdo vybaví si hodinu, v níž prvně svým semínkem byl do nás zaset zvyk?
[…]
Projel jsem Paříž a těch pár dní tam pobyl, spěšně ohlédl si místa s pradávnou nebo čerstvou pověstí
[…]
Tento můj příběh, příteli, se týká duchovních sil, jež pak krok za krokem šly, ruku v ruce s láskou, se štěstím a obrazností, která učí pravdě, dokud se dobro nitru vrozené pak nezhroutilo pod náporem doby
a jejích katastrof?

[…]
Ach ještě pár let užitečně žít, a dojdem cíle, skončí se tvůj běh a pomník slávy zde bude stát.


Rozsáhlá filozofická poéma Williama Wordswortha "Předehra aneb Jak vzniká básnický duch" (The Prelude; or, Growth of a poet’s Mind [1850]) obsahuje poeticky zpracova…

Josef Hora "Otevři, neotvírej" (1927)

Obrázek
Zaťukal někdo na dveře.
Hlas pravil mi: Neotvírej!
Jaro to nemohlo být,
je podzim již.
Láska to nemohla být,
ta neodešla.
Hlas pravil mi: Neotvírej!
Zaťukal někdo po druhé.
Hlas pravil mi: Otevři, otevři!
Snad je to pozdrav z daleka,
dech palem a pomoří.
Snad je to přítel, jenž usměje se: Buď zdráv! Hlas pravil mi: Otevři, otevři!

Zaťukal někdo po třetí,
hlas pravil mi: Neotvírej!
Láska, ta plachá je, odchází
a pravý přítel neruší,
tak vytrvalé je na světě
jenom neštěstí.
Hlas pravil mi: Neotvírej!
Ticho přikrylo dveře zas.
Musel jsem, musel jsem otevřít.
Na schodech dozníval kroků hlas,
slyšel jsem někoho ze vrat jít.
Štěstí to nemohlo být,
není-li ve mně.
Jen vzduch se ještě po někom třás.

"It´s korona time" Pt. II.

Obrázek
foto: Kytka z Nitry