Příspěvky

2 x Jan Zábrana

Obrázek
"Tři roky po matčině smrti našel jsem jednou odpoledne vzadu na květináči její rukou - tužkou - napsané jméno neznámé květiny. Slovo, které jsem nikdy neslyšel,  slovo, které matka naučila syna tři roky po své smrti."
Jan Zábrana "Cely život 2", s. 601
V květnu vyšla dlouho očekávaná monografie o Janu Zábranovi s podtitulem "básník, překladatel, čtenář". Kniha je k mání např. zde v Celetné v e-shopu za 306,- Kč. Také vyšla vzájemná korespondence Antonína Přidala a Jana Zábrany z let 1963–1984 s názvem "Když klec je pořád na spadnutí" (Torst, 2018)

Hana Bořkovcová "Píšu a sešit mi leží na kolenou: deníky z let 1940–1946" (ukázka)

Obrázek
Hana Bořkovcová (1927 - 2009) byla česká spisovatelka, známá zejména svou tvorbou pro děti. Narodila se v Praze do židovské rodiny drobného podnikatele. Za nacistické okupace byla roku 1943 deportována s celou rodinou do koncentračního tábora v Terezíně a později do Osvětimi. Se svou matkou se dočkala osvobození, ale její otec a bratr v Osvětimi zahynuli. Ukázka z deníku "Píšu a sešit mi leží na kolenou", který si v letech 1940–1946 vedla Hana Bořkovcová, zaznamenává události od doby nástupu protižidovských opatření, přes lágry, osvobození až k návratu zpět do „běžného“ poválečného života.
Knihu vydalo nakladatelství PLUS v roce 2011více @Wikipedia......


"A já přece věřím, tolik. Věřím, že Bůh, nejvyšší a nekonečně dobrotivá moc, která vším vládne, poslala nás lidi sem, odněkud. A vezme nás opět zpátky, někam. Ale ten život, který je nám zde určený, že má nějaký smysl. Bůh stvořil svět tak podivuhodný a nás stvořil tak divné. Jsme jistě hodně nad zvířaty, která mají jen …

Výročí úmrtí Josefa Čapka

Obrázek
Přátelům

"Dříve než odejdu z tohoto světa a v nic se obrátím, již ani šerý stín ve věčných temnotách, jen bez paměti prach,
prach smytý z paměti, přátelé, chtěl bych vám před prahem zásvětí své vděčné díky vzdát. Měl jsem vás povždy rád, však říci vám to, žel, mně plachý ostych překážel, přímo od srdce vyslovit ten hřejivý a světlý cit, ten pocit milý tak a prostý přátelské důvěry a náklonnosti. Podivná bytost člověk je: váhá si přiznati, co miluje, a nepoznán pak odchází; odpusťte, mojí předrazí, rodní vy moji, ženo, dítě mé, jednání moje nesprávné, já tolik jsem vás miloval a neřekl to, nepřiznal, nepřičinil se, přátelé, vám lépe vyjeviti city své.

...

Vám, přátelé vy hodní, rozmilí, vděčností přemnohou jsem zavázán: měl jsem vás rád, však neřekl to vám, než plaše schovával to v sobě sám, ta vděčnost ale v srdci nemluvném měla svůj ustavičný byt, ta tichá věrnost v srdci mém žehnula světlým plamenem, ten jenom smrt může uhasit!"

Zdroj: Josef Čapek „Oheň a touha“ Básně z koncent…

Grafika a typografie časopisu "Taneční hudba a jazz" (1960 - 1967)

Obrázek
Taneční hudba a jazz 
Rok vydání: 1960 - 1967
Vydavatel: Státní hudební vydavatelství

Sborník statí a příspěvků k otázkám jazzu a moderní taneční hudby. Bohatě doplněno ilustracemi a fotografienmi. Redaktoři: Lubomír Dorůžka, Miloš Bergl, Václav Kučera, Karel Macourek, Jan F. Fischer, Jaromír Hořec, Josef Kotek. Typografie: Jaroslav Fišer, Jiří Rathouský, Libor Fára
Vyšel poslední svazek Souboru díla F. X. Šaldy; Kritické projevy 14. (Dodatky z let 1898–1937)

Obrázek
Luboš Merhaut:Dodatkové Kritické projevy nutně zahrnují všehochuť, nicméně lze je nahlížet i jako zvláštní řez Šaldovým psaním – určený a vedený zvláštními, vnějšími okolnostmi: jak stavem poznání, které je (již bibliograficky) takřka neukončitelné, tak redukujícími, resp. cenzurními rozhodnutími (to platí především pro meziválečné texty). Přestože jde o sběr, nikoli o výběr, myslím, že celek je svébytnou čítankou. Nepředstavuje „nového“ Šaldu, nýbrž stvrzuje Šaldu „starého“ – dobrého, provokujícího a inspirativního, i excitovaného a nesmlouvavého – v různých polohách. (...)

Michael Špirit: Postup komunistické cenzury vůči Souboru díla F. X. Šaldy je jedním z nejnápadnějších rysů tohoto svazku. Jako editoři jsme myslím oba poprvé stáli před úkolem, který jsme si neurčili nebo nerozvrhli my sami, ale který nám byl takříkajíc zanechán. Obsah svazku byl, jak už řečeno, dán tím, co po předchozích dílech Šaldových spisů z nejrůznějších důvodů „zbylo“, a způsob komentování zas v zásadě nasta…

Jakpak asi je židovskému rodiči? (článek Daniela Vojtěcha @i-kanon)

Obrázek
"Venku je zimní plískanice, tedy hurá do Národního zemědělského muzea – návštěva je doporučena především rodinám s malými dětmi. (...) Hravý typ rodiče vesele následuje svého potomka, unavený rodič si snaží orazit. Vtom zůstane u panelu věnovaného tradičním svátečním pokrmům, přesněji masopustním zvykům, zírat na vyobrazení tří masek: hledí na něj bradatá tvář se zahnutým nosem s popiskou „tradiční maska Žida“. Když se divák vzpamatuje, hledá nějakou další informaci – vysvětlivku, kontext, zkrátka něco a nenachází ani ň. Jakpak asi je židovskému rodiči, který vyrazil s dětmi do Národního zemědělského muzea? Má se snad upokojit vědomím, že se s tímto typem masopustních masek musely konfrontovat generace jeho předků, pročež neuškodí, potká-li to i jeho potomky? A jakpak bude rodičům vůbec, zeptá-li se dítě – zpravidla vysokým hláskem –, kdože je to ten Žid a proč se ho má bát?"

více v článku Daniela Vojtěcha @i-kanon"Vycpaný barbar" Gergely Péterfy (Dybbuk, 2017)

Obrázek
"V jazyce, který měli k dispozici, nebyli schopni najít slovo, kterým by ten zjev dovedli jednoznačně popsat. (...) protože žádné takové slovo ve svém vokabuláři nenalézali, raději se smáli; vždyť pro ně to byla koneckonců jediná rozumná společná množina všech vyjmenovaných vlastností (...) My jsme byli takoví. To byl nejčastější přívlastek, kterým nás označovali. Takoví. A proč jsme byli takoví? Protože neuměli říci, jací jsme."


zdroj: "Vycpaný barbar" Gergely Péterfy (Dybbuk, 2017)
překlad Robert Svoboda

Recenze knihy Jan M. Heller @iLiteratura.cz


Ve věku 85 let zemřel literární historik a kritik Jaroslav Med

Obrázek
Jaroslav  MED * 19. 4. 1932, Havlíčkův Brod  - 14. 2. 2018"Literární kritik a historik Jaroslav Med"
Jeho osudy od havlíčkobrodského dětství za války až po dnešek. 
vysíláno: 1.8.2009 22:10
pořad: Rozmluvy (ČRo 6)
download mp3

"Jaroslav Med o české literatuře"
rozhovor s literárním historikem Jaroslavem Medem.
vysíláno: 27.11.2008 19:30 
pořad: Hovory o hledání (ČRo 6)
download mp3

"Jaroslav Med: Žijeme v době pocitů"
Úvaha literárního historika o kvalitě a místě literatury nejen v postmoderní podobě demokracie.
pořad: Psáno kurzívou
download mp3

.................................

E-BOOKS (PDF) - ukázka*
"Ke zdrojům spirituality v moderní české literatuře" download PDF

"Procesy a poetika nenavisti""Svět esejů Jana Čepa" download PDF

"Otokar Březina - skica k portrétu" download PDF

"Dvoji domov Jana Čepa" download PDF

"Básník jitřního zraku - Jan Čep" download PDF

"Vaclav Cerny - Andre Gide" download PDF


*převz…

„Pokora" Marie Štěchová (1919)

Obrázek
„Pokora nevylučuje a nemůže vylučovati pevné osobnosti, netkví na rtech a kolenou a na tváři. Jest nejmlčelivější ze všech ctností. Jest to hrdinná ctnost, která roste a zjevuje se jen v tichu, ne ve vřavě světa. Nejpevnější, nejzbrojenější zrak musí ji obsahovati. Není z těch měkkých, beztvarých ctností, které lidé pro svoji zábavu a rozptýlení rozmělňují tisíckráte za den. Spíše chce se mi říci, má chmurný, přísný, neboť nepoddajný zrak: utkvělý na vlastní bludy s vytrvalostí královskou."
(…)
"Etický člověk je nemyslitelný bez lásky k Bohu a k bližnímu, bez citu vzájemnosti. Jest bytostí tak nutně citovou jako rozumovou: vnitřní osvícení rozžehuje současně plamen srdce. Jest to plamen, v němž bude spalovati všechny hříchy svého život a obětí očistnou. Křivdil, láska spálí křivdu. Ustupoval zbaběle před vlastní zodpovědností; láska očistí jej k hrdinství. Uslábl v temnotě vášně: láska ji překoná..."


Ukázka je převzata z knihy Marie Štěchové „Prameny života: výbor statí z …

"Svoboda, anarchie a řád" Pavla Buzková (1932)

Obrázek
Anarchistický přelud dokonalé svobody, vepsaný na jejich praporu, vábí obzvláště silnější osobnosti. Kdož by se rád nevyrval konvenci, jež je tak nesnesitelně sešněrovala lidstvo! Kolik vzpour, soukromých i veřejných se proti ní již zdvihlo! Není snad jedince, národa a společnosti, aby jí občas nesetřásly třeba i s risikem života. Heslo svobody je ze všech hesel nejsvůdnější. Tomu rozumí každý. Čím je nezkušenější a naivnější, tím více je jím strhován. A věří mu ovšem doslova, netuše jeho relativity. Nechápe, že jím by zvítězila sama zkáza.

"Láska"

Obrázek
„Láska, která předvídá svůj konec,  nechtíc překonat samu smrt a protáhnout se až do věčnosti,  není pravou láskou.“


Pavla Buzková (1885 - 1949)
Česká prozaička, divadelní kritička a publicistka

"Hrdinové v básních. Eseje o poezii" Josef Hrdlička, Matouš Jaluška, Martin Pšenička (FF UK, 2017)

Obrázek
Hrdinů je na světě velmi mnoho - alespoň potenciálně. Každý z lidí může vypadnout z mezí všednosti a jedním takovým hrdinou se stát. V této knize, vycházející z cyklu rozhlasových esejů, který byl v roce 2015 vysílán na stanici Český rozhlas Vltava, se autoři dotýkají nejrůznějších způsobů hrdinství v básních. Jejich hlavním cílem je ponouknout čtenáře k tomu, aby se pustil do vlastních výzkumů na onom pomezí, v němž se z obyčejných lidí i věcí stávají hrdinové. Všímají si přitom především nečekaných modů heroismu, příběhů o hrdinech, kteří se své úlohy chopili překvapivým způsobem či kterým při díle nechyběla bázeň ani hana.

Konference F. X. ŠALDA 9.11.2017 (Pořádá Revolver Revue)

Obrázek