Příspěvky

Vtipný dopis Antonína Přidala Janu Zábranovi v březnu 1967

Obrázek
Brno, posledního března 1967

Milý Honzo,

není to fair, že ti píšu jen tehdy, když po tobě něco potřebuju, ale život je pes. Moc bys mi pomohl, kdybys mi poslal nějaké překlady z amer. nebo angl. poezie pro Hosta, pro další čísla nic nemáme a ty jsi kdysi slíbil.

(...)

Přeju ti pěkné počasí, hodné dítě, vlídnou ženu a životní vyrovnanost, kterou pocítíš, když mi pošleš včas překlady do Hosta.
Ahoj,
Tvůj Tonda

Zdroj: "Když klec je pořád na spadnutí: korespondence Antonína Přidala a Jana Zábrany z let 1963–1984 (Torst, 2018)

foto: ceskatelevize.cz

"Jen kurvy se musejí líbit. Verše ne." FXŠ

Obrázek
"Nezval, Seifert, Biebl, to všecko jsou pěkné sliby; Hora již z valné části naplnění. Jejich verše se nemusejí lidem líbit. Naprosto ne. Jen kurvy se musejí líbit, poněvadž by bez toho zemřely hladem. Verše ne. Ale zpozoroval jsem, že i ti, kdož na ně nadávají, jich nezapomínají. A to jediné je důležité."

F. X. Šaldazdroj: Kritické projevy 13 (sv. 22), s. 253 (Melantrich, 1963). Původně byl text publikován v časopise Literární svět, článek "Zpovědi českých básníků a kritiků" v roce 1927 (roč. 1, č. 2, s. 1 - 3.)


Vladimír Just o Janu Lopatkovi

Obrázek
"Lopatkova zásluha je dvojí: že se s tak nevděčnou a vzácnou důkladností do tak ztracené věci pustil a že nadto nalezl šťastný, adekvátní způsob morfologické pitvy. Namísto obecně oblíbeného kritického pistolnictví (k němuž se analyzované texty samy až vyzývavě nabízely) přistoupil k obskurnímu materiálu bez jakýchkoli apriorismů, spíše s jakousi metodicky naivní důvěrou a respektem k tvaru a k funkci, se zvědavostí botanika nejprve látku pod mikroskopem poznat a teprve potom o ní vydat nález.

Byl v tom kus nevídané zarputilosti, pábitelské zažranosti do materiálu: typické šaldovské "nenáviděné řemeslo", opuštěno už dávno oběma základními kategoriemi naší kritické obce, tj. kritickými pistolníky i kritickými krasoduchy, kteří jinak Šaldu skloňují ve všech pádech." (...) "Lopatka nejprve akceptuje se vší vážností nedozírnou absurditu umělého světa pseudotémat a pseudokonfliktů uprostřed pseudodějin, bere vážně každý motiv a dřív než dešifruje jeho pseudokonkrét…

Jan Zábrana o Ferlinghettiho básni "Ten den v Parku u Zlaté brány"

Obrázek
"Ferlinghetti má jednu nenápadnou, ale zdrcující báseň (Ten den v Parku u Zlaté brány):

Muž se ženou přijdou do parku. Ne, nikdo z nich momentálně nedře kůži.
Konflikty zůstaly před branou, v téhle chvíli siesty právě nezuří. Svědčí o nich jen to, jak jsou ti lidé ubití. Šťavnatá zeleň je křivým zrcadlem jejich vyprahlosti. Ani se na sebe nepodívají. Jedí pomeranče. Mluvit není o čem.
Není to odpočinek, jen zoufalý mechanismus volného času. Pravda, mají s sebou flétnu. Něco velmi lidského, velmi rajského. Ale flétna je odřená, stará, nikdo na ni nehraje. Muž usne. Žena zírá do prázdna. Lidé jsou v parku. Ale v nich je poušť.

Nic víc v té básni není. Žádné vraždy, žádné vyhazovy z práce. A přesto to je jedna z nejotřesnějších básní o Americe, jakou znám."Zdroj: "Potka básníka: eseje a úvahy" Jan Zábrana (Odeon, 1989, s. 337)

Ze zápisníku Andreje Platonova

Obrázek
"Abychom mohli změnit svět, proměnit jej ve šťastnou budoucnost,
musíme mít v sobě hned od počátku boje alespoň v zárodku zrno budoucnosti
jako součást vlastního charakteru."


Ze zápisníku Andreje PlatonovaZdroj: "Potka básníka: eseje a úvahy" Jan Zábrana (Odeon, 1989)

2 x Jan Zábrana

Obrázek
"Tři roky po matčině smrti našel jsem jednou odpoledne vzadu na květináči její rukou - tužkou - napsané jméno neznámé květiny. Slovo, které jsem nikdy neslyšel,  slovo, které matka naučila syna tři roky po své smrti."
Jan Zábrana "Cely život 2", s. 601
V květnu vyšla dlouho očekávaná monografie o Janu Zábranovi s podtitulem "básník, překladatel, čtenář". Kniha je k mání např. zde v Celetné v e-shopu za 306,- Kč. Také vyšla vzájemná korespondence Antonína Přidala a Jana Zábrany z let 1963–1984 s názvem "Když klec je pořád na spadnutí" (Torst, 2018)

Hana Bořkovcová "Píšu a sešit mi leží na kolenou: deníky z let 1940–1946" (ukázka)

Obrázek
Hana Bořkovcová (1927 - 2009) byla česká spisovatelka, známá zejména svou tvorbou pro děti. Narodila se v Praze do židovské rodiny drobného podnikatele. Za nacistické okupace byla roku 1943 deportována s celou rodinou do koncentračního tábora v Terezíně a později do Osvětimi. Se svou matkou se dočkala osvobození, ale její otec a bratr v Osvětimi zahynuli. Ukázka z deníku "Píšu a sešit mi leží na kolenou", který si v letech 1940–1946 vedla Hana Bořkovcová, zaznamenává události od doby nástupu protižidovských opatření, přes lágry, osvobození až k návratu zpět do „běžného“ poválečného života.
Knihu vydalo nakladatelství PLUS v roce 2011více @Wikipedia......


"A já přece věřím, tolik. Věřím, že Bůh, nejvyšší a nekonečně dobrotivá moc, která vším vládne, poslala nás lidi sem, odněkud. A vezme nás opět zpátky, někam. Ale ten život, který je nám zde určený, že má nějaký smysl. Bůh stvořil svět tak podivuhodný a nás stvořil tak divné. Jsme jistě hodně nad zvířaty, která mají jen …

Výročí úmrtí Josefa Čapka

Obrázek
Přátelům

"Dříve než odejdu z tohoto světa a v nic se obrátím, již ani šerý stín ve věčných temnotách, jen bez paměti prach,
prach smytý z paměti, přátelé, chtěl bych vám před prahem zásvětí své vděčné díky vzdát. Měl jsem vás povždy rád, však říci vám to, žel, mně plachý ostych překážel, přímo od srdce vyslovit ten hřejivý a světlý cit, ten pocit milý tak a prostý přátelské důvěry a náklonnosti. Podivná bytost člověk je: váhá si přiznati, co miluje, a nepoznán pak odchází; odpusťte, mojí předrazí, rodní vy moji, ženo, dítě mé, jednání moje nesprávné, já tolik jsem vás miloval a neřekl to, nepřiznal, nepřičinil se, přátelé, vám lépe vyjeviti city své.

...

Vám, přátelé vy hodní, rozmilí, vděčností přemnohou jsem zavázán: měl jsem vás rád, však neřekl to vám, než plaše schovával to v sobě sám, ta vděčnost ale v srdci nemluvném měla svůj ustavičný byt, ta tichá věrnost v srdci mém žehnula světlým plamenem, ten jenom smrt může uhasit!"

Zdroj: Josef Čapek „Oheň a touha“ Básně z koncent…

Grafika a typografie časopisu "Taneční hudba a jazz" (1960 - 1967)

Obrázek
Taneční hudba a jazz 
Rok vydání: 1960 - 1967
Vydavatel: Státní hudební vydavatelství

Sborník statí a příspěvků k otázkám jazzu a moderní taneční hudby. Bohatě doplněno ilustracemi a fotografienmi. Redaktoři: Lubomír Dorůžka, Miloš Bergl, Václav Kučera, Karel Macourek, Jan F. Fischer, Jaromír Hořec, Josef Kotek. Typografie: Jaroslav Fišer, Jiří Rathouský, Libor Fára
Vyšel poslední svazek Souboru díla F. X. Šaldy; Kritické projevy 14. (Dodatky z let 1898–1937)

Obrázek
Luboš Merhaut:Dodatkové Kritické projevy nutně zahrnují všehochuť, nicméně lze je nahlížet i jako zvláštní řez Šaldovým psaním – určený a vedený zvláštními, vnějšími okolnostmi: jak stavem poznání, které je (již bibliograficky) takřka neukončitelné, tak redukujícími, resp. cenzurními rozhodnutími (to platí především pro meziválečné texty). Přestože jde o sběr, nikoli o výběr, myslím, že celek je svébytnou čítankou. Nepředstavuje „nového“ Šaldu, nýbrž stvrzuje Šaldu „starého“ – dobrého, provokujícího a inspirativního, i excitovaného a nesmlouvavého – v různých polohách. (...)

Michael Špirit: Postup komunistické cenzury vůči Souboru díla F. X. Šaldy je jedním z nejnápadnějších rysů tohoto svazku. Jako editoři jsme myslím oba poprvé stáli před úkolem, který jsme si neurčili nebo nerozvrhli my sami, ale který nám byl takříkajíc zanechán. Obsah svazku byl, jak už řečeno, dán tím, co po předchozích dílech Šaldových spisů z nejrůznějších důvodů „zbylo“, a způsob komentování zas v zásadě nasta…

Jakpak asi je židovskému rodiči? (článek Daniela Vojtěcha @i-kanon)

Obrázek
"Venku je zimní plískanice, tedy hurá do Národního zemědělského muzea – návštěva je doporučena především rodinám s malými dětmi. (...) Hravý typ rodiče vesele následuje svého potomka, unavený rodič si snaží orazit. Vtom zůstane u panelu věnovaného tradičním svátečním pokrmům, přesněji masopustním zvykům, zírat na vyobrazení tří masek: hledí na něj bradatá tvář se zahnutým nosem s popiskou „tradiční maska Žida“. Když se divák vzpamatuje, hledá nějakou další informaci – vysvětlivku, kontext, zkrátka něco a nenachází ani ň. Jakpak asi je židovskému rodiči, který vyrazil s dětmi do Národního zemědělského muzea? Má se snad upokojit vědomím, že se s tímto typem masopustních masek musely konfrontovat generace jeho předků, pročež neuškodí, potká-li to i jeho potomky? A jakpak bude rodičům vůbec, zeptá-li se dítě – zpravidla vysokým hláskem –, kdože je to ten Žid a proč se ho má bát?"

více v článku Daniela Vojtěcha @i-kanon"Vycpaný barbar" Gergely Péterfy (Dybbuk, 2017)

Obrázek
"V jazyce, který měli k dispozici, nebyli schopni najít slovo, kterým by ten zjev dovedli jednoznačně popsat. (...) protože žádné takové slovo ve svém vokabuláři nenalézali, raději se smáli; vždyť pro ně to byla koneckonců jediná rozumná společná množina všech vyjmenovaných vlastností (...) My jsme byli takoví. To byl nejčastější přívlastek, kterým nás označovali. Takoví. A proč jsme byli takoví? Protože neuměli říci, jací jsme."


zdroj: "Vycpaný barbar" Gergely Péterfy (Dybbuk, 2017)
překlad Robert Svoboda

Recenze knihy Jan M. Heller @iLiteratura.cz


Ve věku 85 let zemřel literární historik a kritik Jaroslav Med

Obrázek
Jaroslav  MED * 19. 4. 1932, Havlíčkův Brod  - 14. 2. 2018"Literární kritik a historik Jaroslav Med"
Jeho osudy od havlíčkobrodského dětství za války až po dnešek. 
vysíláno: 1.8.2009 22:10
pořad: Rozmluvy (ČRo 6)
download mp3

"Jaroslav Med o české literatuře"
rozhovor s literárním historikem Jaroslavem Medem.
vysíláno: 27.11.2008 19:30 
pořad: Hovory o hledání (ČRo 6)
download mp3

"Jaroslav Med: Žijeme v době pocitů"
Úvaha literárního historika o kvalitě a místě literatury nejen v postmoderní podobě demokracie.
pořad: Psáno kurzívou
download mp3

.................................

E-BOOKS (PDF) - ukázka*
"Ke zdrojům spirituality v moderní české literatuře" download PDF

"Procesy a poetika nenavisti""Svět esejů Jana Čepa" download PDF

"Otokar Březina - skica k portrétu" download PDF

"Dvoji domov Jana Čepa" download PDF

"Básník jitřního zraku - Jan Čep" download PDF

"Vaclav Cerny - Andre Gide" download PDF


*převz…