Příspěvky

Grafika a typografie časopisu "Taneční hudba a jazz" (1960 - 1967)

Obrázek
Taneční hudba a jazz 
Rok vydání: 1960 - 1967
Vydavatel: Státní hudební vydavatelství

Sborník statí a příspěvků k otázkám jazzu a moderní taneční hudby. Bohatě doplněno ilustracemi a fotografienmi. Redaktoři: Lubomír Dorůžka, Miloš Bergl, Václav Kučera, Karel Macourek, Jan F. Fischer, Jaromír Hořec, Josef Kotek. Typografie: Jaroslav Fišer, Jiří Rathouský, Libor Fára
Vyšel poslední svazek Souboru díla F. X. Šaldy; Kritické projevy 14. (Dodatky z let 1898–1937)

Obrázek
Luboš Merhaut:Dodatkové Kritické projevy nutně zahrnují všehochuť, nicméně lze je nahlížet i jako zvláštní řez Šaldovým psaním – určený a vedený zvláštními, vnějšími okolnostmi: jak stavem poznání, které je (již bibliograficky) takřka neukončitelné, tak redukujícími, resp. cenzurními rozhodnutími (to platí především pro meziválečné texty). Přestože jde o sběr, nikoli o výběr, myslím, že celek je svébytnou čítankou. Nepředstavuje „nového“ Šaldu, nýbrž stvrzuje Šaldu „starého“ – dobrého, provokujícího a inspirativního, i excitovaného a nesmlouvavého – v různých polohách. (...)

Michael Špirit: Postup komunistické cenzury vůči Souboru díla F. X. Šaldy je jedním z nejnápadnějších rysů tohoto svazku. Jako editoři jsme myslím oba poprvé stáli před úkolem, který jsme si neurčili nebo nerozvrhli my sami, ale který nám byl takříkajíc zanechán. Obsah svazku byl, jak už řečeno, dán tím, co po předchozích dílech Šaldových spisů z nejrůznějších důvodů „zbylo“, a způsob komentování zas v zásadě nasta…

Jakpak asi je židovskému rodiči? (článek Daniela Vojtěcha @i-kanon)

Obrázek
"Venku je zimní plískanice, tedy hurá do Národního zemědělského muzea – návštěva je doporučena především rodinám s malými dětmi. (...) Hravý typ rodiče vesele následuje svého potomka, unavený rodič si snaží orazit. Vtom zůstane u panelu věnovaného tradičním svátečním pokrmům, přesněji masopustním zvykům, zírat na vyobrazení tří masek: hledí na něj bradatá tvář se zahnutým nosem s popiskou „tradiční maska Žida“. Když se divák vzpamatuje, hledá nějakou další informaci – vysvětlivku, kontext, zkrátka něco a nenachází ani ň. Jakpak asi je židovskému rodiči, který vyrazil s dětmi do Národního zemědělského muzea? Má se snad upokojit vědomím, že se s tímto typem masopustních masek musely konfrontovat generace jeho předků, pročež neuškodí, potká-li to i jeho potomky? A jakpak bude rodičům vůbec, zeptá-li se dítě – zpravidla vysokým hláskem –, kdože je to ten Žid a proč se ho má bát?"

více v článku Daniela Vojtěcha @i-kanon"Vycpaný barbar" Gergely Péterfy (Dybbuk, 2017)

Obrázek
"V jazyce, který měli k dispozici, nebyli schopni najít slovo, kterým by ten zjev dovedli jednoznačně popsat. (...) protože žádné takové slovo ve svém vokabuláři nenalézali, raději se smáli; vždyť pro ně to byla koneckonců jediná rozumná společná množina všech vyjmenovaných vlastností (...) My jsme byli takoví. To byl nejčastější přívlastek, kterým nás označovali. Takoví. A proč jsme byli takoví? Protože neuměli říci, jací jsme."


zdroj: "Vycpaný barbar" Gergely Péterfy (Dybbuk, 2017)
překlad Robert Svoboda

Recenze knihy Jan M. Heller @iLiteratura.cz


Ve věku 85 let zemřel literární historik a kritik Jaroslav Med

Obrázek
Jaroslav  MED * 19. 4. 1932, Havlíčkův Brod  - 14. 2. 2018"Literární kritik a historik Jaroslav Med"
Jeho osudy od havlíčkobrodského dětství za války až po dnešek. 
vysíláno: 1.8.2009 22:10
pořad: Rozmluvy (ČRo 6)
download mp3

"Jaroslav Med o české literatuře"
rozhovor s literárním historikem Jaroslavem Medem.
vysíláno: 27.11.2008 19:30 
pořad: Hovory o hledání (ČRo 6)
download mp3

"Jaroslav Med: Žijeme v době pocitů"
Úvaha literárního historika o kvalitě a místě literatury nejen v postmoderní podobě demokracie.
pořad: Psáno kurzívou
download mp3

.................................

E-BOOKS (PDF) - ukázka*
"Ke zdrojům spirituality v moderní české literatuře" download PDF

"Procesy a poetika nenavisti""Svět esejů Jana Čepa" download PDF

"Otokar Březina - skica k portrétu" download PDF

"Dvoji domov Jana Čepa" download PDF

"Básník jitřního zraku - Jan Čep" download PDF

"Vaclav Cerny - Andre Gide" download PDF


*převz…

„Pokora" Marie Štěchová (1919)

Obrázek
„Pokora nevylučuje a nemůže vylučovati pevné osobnosti, netkví na rtech a kolenou a na tváři. Jest nejmlčelivější ze všech ctností. Jest to hrdinná ctnost, která roste a zjevuje se jen v tichu, ne ve vřavě světa. Nejpevnější, nejzbrojenější zrak musí ji obsahovati. Není z těch měkkých, beztvarých ctností, které lidé pro svoji zábavu a rozptýlení rozmělňují tisíckráte za den. Spíše chce se mi říci, má chmurný, přísný, neboť nepoddajný zrak: utkvělý na vlastní bludy s vytrvalostí královskou."
(…)
"Etický člověk je nemyslitelný bez lásky k Bohu a k bližnímu, bez citu vzájemnosti. Jest bytostí tak nutně citovou jako rozumovou: vnitřní osvícení rozžehuje současně plamen srdce. Jest to plamen, v němž bude spalovati všechny hříchy svého život a obětí očistnou. Křivdil, láska spálí křivdu. Ustupoval zbaběle před vlastní zodpovědností; láska očistí jej k hrdinství. Uslábl v temnotě vášně: láska ji překoná..."


Ukázka je převzata z knihy Marie Štěchové „Prameny života: výbor statí z …

"Svoboda, anarchie a řád" Pavla Buzková (1932)

Obrázek
Anarchistický přelud dokonalé svobody, vepsaný na jejich praporu, vábí obzvláště silnější osobnosti. Kdož by se rád nevyrval konvenci, jež je tak nesnesitelně sešněrovala lidstvo! Kolik vzpour, soukromých i veřejných se proti ní již zdvihlo! Není snad jedince, národa a společnosti, aby jí občas nesetřásly třeba i s risikem života. Heslo svobody je ze všech hesel nejsvůdnější. Tomu rozumí každý. Čím je nezkušenější a naivnější, tím více je jím strhován. A věří mu ovšem doslova, netuše jeho relativity. Nechápe, že jím by zvítězila sama zkáza.

"Láska"

Obrázek
„Láska, která předvídá svůj konec,  nechtíc překonat samu smrt a protáhnout se až do věčnosti,  není pravou láskou.“


Pavla Buzková (1885 - 1949)
Česká prozaička, divadelní kritička a publicistka

"Hrdinové v básních. Eseje o poezii" Josef Hrdlička, Matouš Jaluška, Martin Pšenička (FF UK, 2017)

Obrázek
Hrdinů je na světě velmi mnoho - alespoň potenciálně. Každý z lidí může vypadnout z mezí všednosti a jedním takovým hrdinou se stát. V této knize, vycházející z cyklu rozhlasových esejů, který byl v roce 2015 vysílán na stanici Český rozhlas Vltava, se autoři dotýkají nejrůznějších způsobů hrdinství v básních. Jejich hlavním cílem je ponouknout čtenáře k tomu, aby se pustil do vlastních výzkumů na onom pomezí, v němž se z obyčejných lidí i věcí stávají hrdinové. Všímají si přitom především nečekaných modů heroismu, příběhů o hrdinech, kteří se své úlohy chopili překvapivým způsobem či kterým při díle nechyběla bázeň ani hana.

Konference F. X. ŠALDA 9.11.2017 (Pořádá Revolver Revue)

Obrázek

"Nosíme masku" Paul Laurence Dunbar (1896)

Obrázek
Nosíme masku úšklebků a lží, skrývá, co máme pod tváří, tou přetvářkou si uplácíme svět, tisíce úsměvů dokážeme nabízet a zatím uvnitř duše krvácí.
Proč neušetřit ostatní té hrůzy počítat naše kletby, naše slzy, nás jenom tehdy mohou uvidět, když nosíme masku.
My se smějeme, ale Bůh to ví, že naše nářky k němu stoupají. Zpívame si, a přitom tvrdě vpřed se ještě dlouho budem probíjet, však svět se o tom pranic nedoví: nosíme masku.

zdroj: "Černý majestát - poezie černé Ameriky 20. století" (Praha, 1978)

Josef Čapek o africkém umění (z knihy „Umění přírodních národů“ z roku 1938)

Obrázek
"Černoch je přirozený, spontánní a bystrý talent. Zde tedy začasto vstupuje do popředí určitý jeho vtip, radost a až i humornost, něco i z té čipernosti, jevící se zase jinak v obchodním talentu Afričanů, v jejich zálibě v obchodu, který provozují začasto ne z vážné potřeby, ale pro kratochvíli samu. Je v tom mnoho potěšení míti věci, čachrovati s věcmi. Vyrábějí a tvoří začasto z hravého sklonu, vždycky však s velice šťastnou formální schopností. Teď musíme předeslati, že primitivní národové nejsou tak bědní, jak se mnohdy míni; aspoň na Afriku to v celku naprosto neplatí. Nesmíme – až na nějaké ty výjimky – viděti v afrických národech jen žalostné živořící nuzácké stíny a ne lidi z masa a krve, s živými a uplatňovanými náklonnostmi, s vysloveným a sytě využívaným naturelem. A mají tedy i své ponětí závažnosti, důstojnosti a tak tedy i representace, nějakého životního luxu, a řekněme i svého způsobu elegance. (…) 

Z anatomických tvarů uchopí jen to nejpodstatnější a přeloží příro…

"Žádné jméno v této ulici ti patřit nebude" James Baldwin (1972)

Obrázek
"Nikdo přesně neví, jak se vlastně vymýšlí a formuje něčí totožnost, ale docela jistě můžeme prohlásit, že identita nevznikne zničehonic jako náhlý objev, zdá se, že identita se postupně vytváří podle toho, jakým způsobem se jedinec staví ke světu a využívá svých zkušeností. Obvykle je to zdlouhavý a poněkud tajuplný a pracný proces. Za mého mládí, například, bylo slovo "černý" urážka. A dnes si černoši tento kdysi hanlivý výraz přisvojili jako své heslo a povýšili je na vyznamenání; dnes své děti učí být hrdé na to, že jsou černé. po pravdě řečeno, ty děti hrají všemi možnými barvami - čokoláda, káva, čaj, moka či med, něco mezi baklažánem a paprikou - jako u kterékoli jiné rasy; zdejší černoši nejsou o nic víc absolutně černí, než jsou běloši doopravdy bílí; jenže tyto odstíny, které byly tak dlouho zneužívány k tomu, aby nás znepokojovaly, korumpovaly a navzájem znepřátelovaly, teď už neznamenají, alespoň obecně vzato, vůbec nic. Být černý je úžasná zkušenost, je to …