Příspěvky

Jan Zábrana o poezii Lawrence Ferlinghettiho

Obrázek
Jan Zábrana o poezii Lawrence Ferlinghettiho

Zdroj: 24. březen 2019 (ČR, Vltava)
pořad "Schůzky s literaturou"
díl: Sfouknout sto svíček. Velkolepá i tajemná oslava stých narozenin Lawrence Ferlinghettiho


Jiří Brabec "Peroutkův postoj má i svá omezení" (Vltava, 2017)

Obrázek
Jiří Brabec Peroutkův postoj má i svá omezení (Vltava, 2017)
mp3 (1:01:03)

Jiří Brabec: Peroutkův postoj má i svá omezení
26. září 2017 (Vltava, Vizitka)
iterární historik, vysokoškolský pedagog a signatář Charty 77 Jiří Brabec se dlouhodobě zabývá osobnostmi, jako jsou T. G. Masaryk, F. X. Šalda a Záviš Kalandra.
Rediguje Spisy TGM a Dílo Jaroslava Seiferta. 20. století bylo „časem absurdním, hrozným, byl to čas otřesených hodnot, nic nebylo pevného, vše bylo v pohybu, ale v takovém pohybu, který má spíše záhubný charakter, než aby byl povzbuzující. A v takovém čase člověk hledá někoho, s kým si může popovídat,“ odůvodnil Jiří Brabec, proč se jako literární historik pokoušel s Masarykem, Šaldou a dalšími osobnostmi především vést dialog.


2:50
Co pro vás představují osobnosti F. X. Šaldu, T. G. Masaryka nebo Z. Kalandru? 4:30
Návrat k minulosti je vždy dialog. Záleží, jaké dotazy historii klademe? 5:20
F. X. Šalda, co je člověk v moderním světe? F. X. Šalda "to je člověk ohrožený" 6…

"Umlkám do mlčení" korespondence Vladimíra Holana (Reflexe: Literatura! @Vltava, 9.1.2020)

Obrázek
Foto spisovatele.cz

Z obsáhlé korespondence Vladimíra Holana vybral deset osobností a tento doklad přátelského i pracovního literárního setkávání uspořádal Martin Dvořák do knihy Umlkám do mlčení. A nad knihou Deník knihkupce Shauna Bythella s Vladimírem Šebkem z knihkupectví Ostrov. Připravila Milena M. Marešová. (autor: Milena M. Marešová)
Délka audia 42:44


"Drama Karla Čapka" Pavla Buzková (1932)

Obrázek
„Ačkoli Karel Čapek vyniká opravdovým filosofickým nadáním, přece se žádného význačnějšího názoru nedopracoval. Nepatří tudíž k oněm vůdcům lidstva, kteří žijí jen proto, aby vývoji alespoň o krůček uvolnili cestu. Čapek bohužel nehledá a nedobývá. Spokojil se příliš brzo a příliš levně, prodav své duchovní prvenství za čočovici okamžitého úspěchu. Čapek nemá totiž čím měřit, což jest jeho největší vada. Chybí mu totiž ideál, s nímž by svoje postavy konfrontoval“ download (PDF)
zdroj: "České drama" Pavla Buzková (1885-1949)
(Melantrich, 1932)

Bedřich Fučík "Kritikou na hlubinu" (audio)

Obrázek
foto: Hana Hamplová
O "kritických příležitostech" Bedřicha Fučíka, editora, ředitele nakladatelství Melantrich a vězně v padesátých letech minulého století, vypráví spisovatel a literární vědec Vladimír Binar. 
(11.5. 2013)Langston Hughes reads his poem "Freedom´s Plow" (1943)

Obrázek
Freedom's Plow


When a man starts out with nothing,
When a man starts out with his hands
Empty, but clean,


When a man starts out to build a world,
He starts first with himself
And the faith that is in his heart—
The strength there,


The will there to build.
First in the heart is the dream.
Then the mind starts seeking a way.
His eyes look out on the world (...)

Langston Hughes reads his poem "The Negro Speaks of Rivers"/"Černoch mluví o řekách" (1921)

Obrázek
Langston Hughes "Černoch mluví o řekách"


Poznal jsem řeky...
Poznal jsem řeky zaniklého světa, jež proudí déle
než krev v lidských žilách.


Má duše je stejně hluboká jako ty řeky


Za brzkého jitra jsem se omyl v Eufratu.
Svou chatrč jsem postavil poblíž Konga, které mě pomalu ukolébalo.
Podíval jsem se na Nil a postavil u něj pyramidy.
Uslyšel jsem zpěv Mississippi, když Abrahám Lincoln přišel do New Orleans,
a viděl jsem její kalné vody, které se při západu proměnily ve zlato.


Poznal jsem řeky...
Dávné, temné řeky,


A má duše je stejně hluboká jako ty řekyHovory o knihách, ročníky 1937-1938

Obrázek

"Jiří Trnka" L. H. Augustin (2002, Academia) ukázka, část I.

Obrázek
"Jiří Trnka" L. H. Augustin (2002, Academia)


Jiří Trnka (1912 - 1969) - loutkař,kreslíř,ilustrátor,grafik,scénograf,filmový tvůrce,malíř a sochař.Ve všech uvedených disciplínách dosáhl tento mnohostraný umělec obdivuhodných výsledků.
Vydáno 2002, Academia
Počet stran 463