Příspěvky

Pavel Hošek o svých dvou knihách "Evangelium podle Jaroslava Foglara" a "Evangelium lesní moudrosti"

Obrázek
Evangelium podle Jaroslava Foglara (Pavel Hošek) Pořad: Hergot! (18.2.2018)

Hovory (3.3.2019)
Host: Pavel Hošek, kazatel Církve bratrské, religionista a teolog. Autor knihy "Evangelium lesní moudrosti". Je velkým znalcem a milovníkem díla Ernesta Thompsona Setona, který zásadně ovlivnil český skauting a nikde v Evropě nemá jeho dílo takový ohlas.

"Vidět knihu/Knižní grafika Josefa Čapka" Alena Pomajzlová (KANT, 2010)

Obrázek
Třetí díl ediční řady Moderní česká kniha je věnován tvorbě Josefa Čapka. Zaměřuje se především na nejviditelnější část práce pro knihu - na obálky, kterými se Čapek ve dvacátých letech minulého století výrazně zapsal do dějin moderní knižní kultury. Neopomíjí však ani ilustrace, knižní úpravy či originální nakladatelské značky, jež jsou nedílnou součástí jeho celistvého pojetí knihy.

Text přináší ucelený pohled na Čapkovu knižní tvorbu, je doprovázen bohatým obrazovým materiálem. Součástí publikace je i nově zpracovaný kompletní soupis Čapkových knižních obálek a vazeb.

Název:Vidět knihu/Knižní grafika Josefa Čapka
Autor: Alena Pomajzlová
Nakladatel:KANT
Popis: vázaná, 326 stran, česky, anglicky
Rozměry:23 × 28 cm
Rok vydání:2010

Proměny Afriky v ukázkách z klasické i moderní literatury (Audio přednáška)

Obrázek
O spisovatelích a jejich díle ve společenském kontextu hovoří islamolog Luboš Kropáček (HTF UK), afrikanista Vojtěch Šarše (FF UK) a novinářka Pavla Jazairiová. Download 5 x MP3

Jiří Trnka o umění, filmu a své práci

Obrázek
foto: "Sen noci svatojánské" Jiří Trnka (1959)

"Chtěl bych sobě i obecenstvu objasnit a uvést na srozumitelnou rovinu myšlení lidí, kteří něco objevují dnes a objevili před několika sty lety. Chtěl bych se dostat do kůže těch minulých lidí prostřednictvím současníků a naopak, podívat se na dnešek skrze minulou zkušenost. Ohromení z objevů muselo být stejné tehdy jako dnes..."

"Nemám rád kritiky,..., nejdříve nás hanili a teď jen chválí. Chvála není kritika.Nejvíce mi dala práce několika studentů z francouzské vysoké školy IHDECu. Ti mladí si všimli, že v mých filmech je lidskost, která se dnes mnoho neobjevuje, trochu selská a těžkopádná, ale že to tato lidskost vytváří optimismus. Nikdy jsem si to dřív neuvědomil a to mi dalo jistotu. Oceňuji totiž vždycky na umění především lidskost."

"V mládí jsem hltal klasiku. Především Dostojevského, Bratry Karamazovy, novelu Hráč, ta mě vzrušila. Pak Tolstoj, Gorkij, Čechov. Z našich mne fascinoval Ladislav Klíma…

Jiří Trnka o své práci

Obrázek
"To jsou legendy, člověk později nikdy nemůže říct, kdy se u něho vlastně projevil talent. Dětství se projevuje bez úmyslu, spontánní hrou, kdežto umění je záměr, vůle a práce. Něco jiného je dětská potřeba předvádět se, ukazovat, co dovedu. To má snad každé dítě. Ale to není tvorba. Každé dítě se nějak předvádí, ale z toho nemůžete soudit, jestli má talent nebo ne. […] Dělal jsem si jako kluk panáčky a figurky. A zase jenom pro své potěšení, hrál jsem si s nimi. A teprve, když jsem viděl u profesora Skupy, jak dovede používat loutku, a když jsem pozoroval, jak to lidi přijímají, jak se smějí a tleskají, jak se jim líbí hra Skupových loutek, tak snad tehdy někdy jsem si uvědomil, že lidi mohou potřebovat to, co mne samotného zajímá a baví. A pak se to, v průběhu času, neprogramově, stalo mým programem. Ovšem, kdy se ze spontánní dětské hry a potřeby předvádět se stala záměrná práce, to nikdo říci nemůže." [1]


 * * *
"Na kresleném filmu mi vadí jeho groteskní charakter, kt…

PLAMEN (Měsíčník pro literaturu, umění a život)

Obrázek
Grafická úprava: Oldřich Hlavsa
Fotografie: Bohumil Straka, Milan Špůrek, 
Otakar Nehera, Milan Borovička, Oldřich Karásek
Zdroj: Plamen, 7/1965, 1, 2, 6, 10/1966

Info: PLAMEN (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
Grafika a typografie časopisu "Taneční hudba a jazz" (1960 - 1967)

Obrázek
Taneční hudba a jazz 
Rok vydání: 1960 - 1967
Vydavatel: Státní hudební vydavatelství
Sborník statí a příspěvků k otázkám jazzu a moderní taneční hudby. Bohatě doplněno ilustracemi a fotografienmi. Redaktoři: Lubomír Dorůžka, Miloš Bergl, Václav Kučera, Karel Macourek, Jan F. Fischer, Jaromír Hořec, Josef Kotek. Typografie: Jaroslav Fišer, Jiří Rathouský, Libor Fára
Imaginární interview: Proust zpovídá Jana Čepa (Zápisník, 1961)

Obrázek
Náš spolupracovník našel v zažloutlém potištěném papíre dotazník Marcela Prousta. Zalíbil se nám tak, Že jsme ho spontánně a aniž bychom pátrali, za jakým účelem Proust svých 36 otázek formuloval, poslali Janu Čepovi. Snad tedy Marcel Proust zpovídá Jana Čepa? Čtenář, sotva se začte do prvních otázek a odpovědí, rychle pozná, že neběží o pouhou intelektuální hříčku.

Marcel Proust: Co je pro vás vrcholem mravní bídy?
Jan Čep: Ošlivost k sobě samému.

Kde byste chtěl žít?
Na středozemním francouzském pobřeží mezi Mentónem a Cannes, nebo někde mezi Florencií a Assisim.

Jaký je váš ideál pozemského života?
Dovést být zcela přítomen v každém okamžiku.

Které chyby jsou ve vašich očích nejsnesitelnější?
Smát se pro nic za nic.

A nejnesnesitelnějsí?
Hloupost spojená s pýchou; neschopnost obraznosti a humoru.

Kterou historickou postavu máte v největší oblibě?
Sv. Ludvíka Francouzského.

Kterým hrdinkám skutečného života se obdivujete nejvíce?
Těm, které mi připomínají mou matku.

A které hrdince imaginární?
Dona…