"skutky" FXŠ
"Všechna hmota, příroda, vesmír sám jsou jen dějiny
a podobenství duše lidské. Co zůstávilo v nich stopu,
byla pouze tvorba: tj. skutky v pravém slova smyslu, něco
nesobeckého a nadsobeckého; všecko ostatní jest pohlceno,
a veliké jest mlčení po tom. Kdo nerozbíjí zděděnou formu
a netvoří vším úsilím své bytosti formu novou, širší, vyšší,
volnější - při stejné, aneb větší zákonnosti - jest ztracen;
příživníka minulosti nezná ani přítomnost, ani budoucnost."
                                                        
                                                                                  FXŠ


Oblíbené příspěvky

"Smysl českého dramatu" Pavla Buzková (1932)

„Analysa“ F. X. Šalda (Vesna, 1891)

William Wordsworth "Předehra aneb Jak vzniká básnický duch" (s komentářem Kláry Soukupové)

Josef Hora "Otevři, neotvírej" (1927)

Jan Zahradníček "Verše: Leopoldovský sešit poezie" (2017)