"skutky" FXŠ
"Všechna hmota, příroda, vesmír sám jsou jen dějiny
a podobenství duše lidské. Co zůstávilo v nich stopu,
byla pouze tvorba: tj. skutky v pravém slova smyslu, něco
nesobeckého a nadsobeckého; všecko ostatní jest pohlceno,
a veliké jest mlčení po tom. Kdo nerozbíjí zděděnou formu
a netvoří vším úsilím své bytosti formu novou, širší, vyšší,
volnější - při stejné, aneb větší zákonnosti - jest ztracen;
příživníka minulosti nezná ani přítomnost, ani budoucnost."
                                                        
                                                                                  FXŠ


Oblíbené příspěvky

Pavel Hošek o svých dvou knihách "Evangelium podle Jaroslava Foglara" a "Evangelium lesní moudrosti"

„Analysa“ F. X. Šalda (Vesna, 1891)

Václav Černý o F. X. Šaldovi (ukázka z díla Tvorba a osobnost I.)