Vyšel poslední svazek Souboru díla F. X. Šaldy; Kritické projevy 14. (Dodatky z let 1898–1937)Luboš Merhaut: Dodatkové Kritické projevy nutně zahrnují všehochuť, nicméně lze je nahlížet i jako zvláštní řez Šaldovým psaním – určený a vedený zvláštními, vnějšími okolnostmi: jak stavem poznání, které je (již bibliograficky) takřka neukončitelné, tak redukujícími, resp. cenzurními rozhodnutími (to platí především pro meziválečné texty). Přestože jde o sběr, nikoli o výběr, myslím, že celek je svébytnou čítankou. Nepředstavuje „nového“ Šaldu, nýbrž stvrzuje Šaldu „starého“ – dobrého, provokujícího a inspirativního, i excitovaného a nesmlouvavého – v různých polohách. (...)

Michael Špirit: Postup komunistické cenzury vůči Souboru díla F. X. Šaldy je jedním z nejnápadnějších rysů tohoto svazku. Jako editoři jsme myslím oba poprvé stáli před úkolem, který jsme si neurčili nebo nerozvrhli my sami, ale který nám byl takříkajíc zanechán. Obsah svazku byl, jak už řečeno, dán tím, co po předchozích dílech Šaldových spisů z nejrůznějších důvodů „zbylo“, a způsob komentování zas v zásadě nastavili vydavatelé Souboru díla vycházejícího v letech 1947–1963. Obojí přitom poúnorová cenzura ovlivnila podstatně. (...)


Celý článek s autory svazku FXŠ @Bubínek Revolveru

Oblíbené příspěvky

"Smysl českého dramatu" Pavla Buzková (1932)

„Analysa“ F. X. Šalda (Vesna, 1891)

William Wordsworth "Předehra aneb Jak vzniká básnický duch" (s komentářem Kláry Soukupové)

Josef Hora "Otevři, neotvírej" (1927)

Jan Zahradníček "Verše: Leopoldovský sešit poezie" (2017)