Vladimír Just o Janu Lopatkovi"Lopatkova zásluha je dvojí: že se s tak nevděčnou a vzácnou důkladností do tak ztracené věci pustil a že nadto nalezl šťastný, adekvátní způsob morfologické pitvy. Namísto obecně oblíbeného kritického pistolnictví (k němuž se analyzované texty samy až vyzývavě nabízely) přistoupil k obskurnímu materiálu bez jakýchkoli apriorismů, spíše s jakousi metodicky naivní důvěrou a respektem k tvaru a k funkci, se zvědavostí botanika nejprve látku pod mikroskopem poznat a teprve potom o ní vydat nález.

Byl v tom kus nevídané zarputilosti, pábitelské zažranosti do materiálu: typické šaldovské "nenáviděné řemeslo", opuštěno už dávno oběma základními kategoriemi naší kritické obce, tj. kritickými pistolníky i kritickými krasoduchy, kteří jinak Šaldu skloňují ve všech pádech." (...) "Lopatka nejprve akceptuje se vší vážností nedozírnou absurditu umělého světa pseudotémat a pseudokonfliktů uprostřed pseudodějin, bere vážně každý motiv a dřív než dešifruje jeho pseudokonkrétnost, dovádí jej - zevnitř - do všech důsledků.

Poráží tak s potutelnou orientální obmyslností kralující stupiditu její vlastní silou: nestaví proti ní čelný protiargument, nýbrž naopak jí s úklonou uvolňuje prostor, prodlužuje její rozmach a tím využívá její vlastní kinetické energie k ještě ostudnějšímu závěrečnému pádu."
Zdroj: z předmluvy Vladimíra Justa "K anatomii jednoho kýče" ke knize Jana Lopatky "Radiojournal v ko(s)mickém věku" (Inverze, 1993; první vydání Expedice, sv. 177, 1984)

Oblíbené příspěvky

"Smysl českého dramatu" Pavla Buzková (1932)

„Analysa“ F. X. Šalda (Vesna, 1891)

William Wordsworth "Předehra aneb Jak vzniká básnický duch" (s komentářem Kláry Soukupové)

Josef Hora "Otevři, neotvírej" (1927)

Jan Zahradníček "Verše: Leopoldovský sešit poezie" (2017)