"Literární kronika první republiky" (Academia – PNP – AV ČR, 2018)Publikace představuje v 21 oddílech soustředěných vždy k jednomu roku z období 1918–1938 Československou republiku jako mnohonárodnostní stát, v němž literatura vznikala a byla čtena nejen v češtině, ale také ve slovenštině, němčině, ruštině, ukrajinštině, maďarštině či polštině, kde se na literárním dění podíleli nejen spisovatelé, ale také překladatelé, nakladatelé či čtenáři, kde společensky nerezonovaly pouze umělecké výboje či politické provokace avantgardistů, ale také mezinárodní bestsellery a rovněž produkty lokální populární kultury. Literární kronika první republiky je obrazově-výkladová kniha určená širší veřejnosti.

Obrazová složka v ní má stejnou důležitost jako výkladová. Sestává z více než tisíce pečlivě vybraných knižních obálek, fotografií, reklamních materiálů, karikatur, ukázek rukopisů a dalších vizuálních dokumentů


Literární kronika první republiky: Události – díla – souvislosti
P. Šámal – T. Pavlíček – V. Barborík – P. Janáček a kol.
(Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2018)


Oblíbené příspěvky

Pavel Hošek o svých dvou knihách "Evangelium podle Jaroslava Foglara" a "Evangelium lesní moudrosti"

„Analysa“ F. X. Šalda (Vesna, 1891)

Václav Černý o F. X. Šaldovi (ukázka z díla Tvorba a osobnost I.)