"Duchovní rozměr fenoménu Foglar" Pavel Hošek a kolektiv (Dingir, 2018)Působení literárního a výchovného díla Jaroslava Foglara patří mezi mimořádné a pozoruhodné jevy české kultury dvacátého století. V posledních letech se ve studiích věnovaných Foglarovu dílu stále častěji ozývá myšlenka, že je namístě klást otázky také po duchovním rozměru Foglarova díla, a především po duchovním rozměru recepce tohoto díla ze strany čtenářů. A právě to je důvod, proč vznikla tato kniha. Vynikající znalci Foglarovy tvorby v ní nabízejí interpretaci jednotlivých aspektů jeho vrstevnatého díla, přičemž orientující perspektivou všech studií, tvořících jednotlivé kapitoly této knihy, je právě sledování spirituálního rozměru Foglarova působení, jak výchovného, tak uměleckého.


............................
Autor: Pavel Hošek (ed.)
Název: "Duchovní rozměr fenoménu Foglar"
Nakladatel: Dingir
Rok vydání: 2018
Počet stran: 220
............................

 
PAVEL HOŠEK (narozen 1973) přednáší religionistiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se vztahem teologie a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury. Napsal knihy o díle C. S. Lewise: C. S. Lewis (2004), Kouzlo vyprávění (2013), Cesta do Středu skutečnosti (2014), o vztazích mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími: Na cestě k dialogu (2005), Židovská teologie křesťanství (2011), Islám jako výzva pro křesťany (2016), o proměnách náboženství v dnešní době: A bohové se vracejí (2012), o šlechtickém rodu Milnerů z Milhausenu: Cesta ke ...


Obsah

Úvodní slovo


Stanislav Balík — Jaroslav Foglar, skauting a občanské náboženství

Skauting jako občanské náboženství
Foglarovo dílo, skauting a občanské náboženství
Ideál skauta a skautského oddílu
Skautský slib
Oddílová priorita
Tábor — podnik pro celé muže, místo proměny
Závěr
Prameny a literatura


Zdeněk Bauer — Jaroslav Foglar a jeho náboženství
Od víry v Boha k agnosticismu
Mladý katolík, sedni za stolík
Spirituální vztah k Bohu si zřejmě nevybudoval, k přírodě ano
Skauting, Seton a transcendentalisté
Indiáni, rudé západy slunce a citový prožitek v přírodě
„Mým náboženstvím je skauting“
Než jsme poznali Toho, který je Původcem všeho, byl jsi to ty, kdo nám svítil na cestu
Závěr
Prameny a literatura


Petr Dvořák — kauzalita v narativní struktuře
vybraných Foglarových děl
Co je příběh?
Osudová událost
Hrůzné události
Konverze
Závěr
Literatura


Emanuel Hurych — Sakralita pohybu v díle Jaroslava Foglara
Předmluva namísto původního Úvodu
Úvod
Mystérium Foglarova díla a možnosti jeho kategorizace v obecných konturách
Čtyři navržené kategorie foglarovského mystéria ve vybraných konkrétních případech
Filosofická a religionistická reflexe foglarovské zdánlivé dětinskosti
Filosofická a religionistická reflexe vybraných prvků foglarovského mystéria
Aspekty pohybu ve Foglarově díle
Foglarův vztah ke sportu
Foglarovy pohybové programy v kontextu výchovy, pohybové inspirace a světa sportu
Problém uměřenosti ve světě sportu
Některá úskalí pohybové inspirace mládeže moderním sportem
Aspekty inspirace mládeže k pohybu: více reality nebo více mýtu?
Literatura


Ivo Jirásek — rychlé šípy, „mundus imaginalis“ a implicitní náboženství
Úvodem
Komiks Rychlé šípy
Horizont světa Rychlých šípů
Fikční světy a možný svět komiksu Rychlé šípy
Komiks a náboženství
Rychlé šípy jako implicitní náboženství?
Závěrem
Literatura


Tomáš Vučka — krása, touha a lyrické tóny v prózách Jaroslava Foglara
Prožitek krásy jako esteticko-etická zkušenost lyrického charakteru
I. Pocity, které otřesou tvou duší…
II. Měsíci bílý, zářivý, poutníku dálných cest…
III. Nebe hořelo nachem…
IV. Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré…
V. Závěrem
Literatura

Oblíbené příspěvky

Pavel Hošek o svých dvou knihách "Evangelium podle Jaroslava Foglara" a "Evangelium lesní moudrosti"

„Analysa“ F. X. Šalda (Vesna, 1891)

Václav Černý o F. X. Šaldovi (ukázka z díla Tvorba a osobnost I.)