3 x Jiří Weil: "Život s hvězdou" (1949), "Moskva–hranice" (1937), "Na střeše je Mendelssohn" (1960)Oblíbené příspěvky

„Analysa“ F. X. Šalda (Vesna, 1891)

Josef Vohryzek o antisemitismu za druhé republiky

"...každý kýčovitý postoj je nevěcný v tom smyslu, že se neobrací k věci" Petr Rezek

"Kýč a jeho dvě slzy dojetí" Milan Kundera

Básník a diplomat - Josef Palivec